Permisjonsreglement

Friskoleloven §3-13 sier følgende om permisjon fra den pliktige opplæringa:

Når det er forsvarleg kan skolen etter søknad gi den enkelte elev i grunnskolen permisjon i inntil to veker. Ved avgjerd etter føresegna gjeld forvaltningsloven. Avgjerd om permisjon er enkeltvedtak, jf. Forvaltningsloven §2.