Skolens ledelse

Helga Tørå Karsrud

Rektor
E-post: helga.tora.karsrud@stfx.no

Inger-Margrethe Nordby

Avdelingsleder barneskolen
E-post: imn@stfx.no

Liv-Anna Folgerø

SFO Leder
E-post: liv-anna.folgero@stfx.no

Mari Fensli

Avdelingsleder ungdomstrinnet
E-post: mari.fensli@stfx.no

Solvor W. Evensen

Adm. konsulent
E-post: kontor@stfx.no