Historien

Kort historisk oversikt St. Franciskus skole 

Tekst: Jan-Erik Løken

Starten i 1913

Historien om St. Franciskus skole startet i 1913. Bare to år tidligere 11.11.1911 ble St. Franciskus Xaverius menighet etablert i Arendal. På tross av at det på denne tiden kun var et svært lite antall katolske kristne i Arendal, så valgte den katolske kirke i Norge å etablere en menighet i byen. Arendal ble sett på som et strategisk sted langs kysten av Sørlandet. Selv om det i starten bare var to ordinære medlemmer av menigheten, så vokste den relativt raskt. Flere familier konverterte tilbake til den opprinnelige formen for norsk kristendom. De nye familiene ønsket seg også et skoletilbud til sine barn. Som ferske katolikker ville nok familiene verne om sine barns trosopplæring og skjerme dem fra protestantisk påvirkning så lagt det lot seg gjøre. Det heter seg at det kun var 2 elever ved oppstarten. Det kan nok stemme, men skoleprotokollen viser at det i løpet av skoleåret 1913-1914 totalt var 6 elever på skolen. På toppen av Tyholmen hvor menigheten hadde overtatt familien Höeghs tidligere herskapsvilla ble det snart et lite katolsk sentrum. Bygningsmassen bestod blant annet av en flott sveitservilla, et langt og smalt uthus, samt et stort lysthus og noen mindre bygninger. Lysthuset ble snart ombygget til kapell, senere kirke. Det lange smale uthuset ble menighetens forsamlingslokale og huset etter hvert også brukt av skolen. Men aller først var skolen i en liten bod som menigheten kalte «Villa Julie». Denne kunne fungere som skole mens elevtallet var en håndfull. Men snart måtte skolen flytte over i uthuset. Samtidig ble det jobbet for å skaffe skolen mer permanente lokaler. Uthuset måtte ofres når St. Franciskus hospitals murbygning skulle bygges.

Skole i rådhuset 

I en periode mens man bygget ny skole så leide menigheten lokaler i Arendal rådhus til bruk som skolerom. Men i 1936 stod endelig den nye St. Franciskus skole ferdig. I 1962 utvidet menigheten skoledriften med førskole. Denne var inndelt i tre grupper og var i alle år veldig populær. Den holdt til i skolens underetasje. Med kun en liten mindre utvidelse, så var dette skolens lokaler frem til 1997. Da hadde St. Franciskus Xaveriussøstrene, bedre kjent som nonnene overlatt klosteret (søsterhjemmet) til skolen, og de resterende nonnene flyttet til Maria Minde i Bergen.

Nye skoler 

Så fra høsten 1997 kunne St. Franciskus skole endelig få større lokaler. Dette betydde også at antallet elever vokste. Høsten 1999 var det 65 elever fordelt på 1-7.klasse. I 1997 ble også St. Franciskus barnehage etablert etter at reform 97 sørget for at 6-åringene måtte begynne på skolen. Dermed forsvant behovet for St. Franciskus førskole. Førskolen ble derfor omgjort til barnehage. Høsten 2003 kunne endelig St. Franciskus åpne ungdomsskole. Ungdomsskolen holder til i det gamle hospitalet. SFO og barnehagen i den gamle sveitservillaen.

Opptil 250 elever 

Vinteren 2013 ble den gamle skolebygningen fra 1936 revet og en ny moderne barneskole kom til. Denne er tegnet av arkitekt Kjell Jensen og er hektet på det gamle søsterhjemmet. Skolen er godkjent for 250 elever og har i skrivende stund – våren 2023, 235 elever. Skolen drives offisielt av Oslo katolske bispedømme, mens barnehagen drives av St. Franciskus Xaverius menighet. Skolen driver også egen skolefritidsordning – SFO. Barnehagen er godkjent for 25 barn. Skolen følgens hovedsakelig de offentlige læreplanene, men har egen katolsk opplæringsplan for kristendomsfaget eller KRLE. Skolen er i dag en av 4 katolske private grunnskoler. De andre er St. Sunniva i Oslo, St. Paul i Bergen og St. Eysten i Bodø. I 2023 er skolen en livsfrisk 110 åring hvor elevmassen består av 20 % katolske barn og 80 % tilhørende andre trosretninger.