Skolestyret og eier

Skolen eies og drives av Oslo Katolske Bispedømme (OKB).
Skolen har et eget styre med representanter for bispedømmet, St. Franciskus menighet, foreldrene og de ansatte.

Dineke Heck Tingstveit

Leder
       E-post:         heckting@gmail.com

Gase Handeland

                   Styremedlem                                                E-post:

Philip Pettersen

                     Styremedlem                                              E-post: philip.pettersen@katolsk.no

Pater Sigurd Markussen

         Styremedlem/Skoleprest                                    E-post: sigurd.markussen@katolsk.no