St. Franciskus skole

PRIVAT KATOLSK BARNE- OG UNGDOMSSKOLE I ARENDAL

St. Franciskus skole har helt siden begynnelsen av hatt en tydelig visjon som bygger på tett oppfølging av elevene og tydelige og trygge lærere. Det gjenspeiles i et skolemiljø preget av trygghet, inkludering og solide rammer for læring.

Vi jobber hele tiden for å skape et trygt og godt miljø for læring. Derfor er det også veldig gledelig at vi stadig får anerkjennelse gjennom både egne og statlige undersøkelser som bekrefter at vi lykkes.

En viktig del av skolens grunnprinsipp er å være en skole for alle. St. Franciskus er en flerkulturell skole med elever og lærere fra mange ulike nasjonaliteter og religiøse bakgrunner. Det er med på å skape et sosialt miljø basert på mangfold og deling.

Kontakt

Sentralbordet er betjent mellom 08:45 til 15:00 på hverdager.

Adresse: Kirkebakken 12, 4836 Arendal
Telefon: 37 07 60 40
E-post: kontor@stfx.no