Informasjon om fastetiden i Den katolske kirke for ansatte, elever og foreldre ved St. Franciskus skole og barnehage.

Askeonsdag (som i år faller på onsdag 14. februar) innleder den kristne fastetiden. Vår
fastetid er 40 dager, til minne om Jesu 40 dager i ørkenen + seks søndager. Fastetiden
slutter ved innledningen til påskefeiringen, påskenatt (lørdag 30. mars 2024)

På Askeonsdag samles vi i kirken til askegudstjeneste. Her blir alle tegnet med et askekors
i pannen, med oppfordring til å omvende oss. Asken får vi etter å ha brent gamle
palmegrener (de palmegrenene som blir velsignet hvert år på Palmesøndag – dagen som
innleder Den stille uke før påskefeiringen).

I henhold til katolsk tradisjon markeres Askeonsdag og Langfredag med at alle som er
mellom 18 og 60 år merkbart reduserer mengden med mat man spiser denne dagen.
I tillegg er alle som har fylt 14 år forpliktet til å ikke spise kjøtt overhode denne dagen, alle
barn under 14 år er oppfordret til å avstå fra kjøtt denne dagen (lag gjerne en kjøttfri
matpakke denne dagen).

I den gamle tradisjonen spiste en ikke kjøtt under hele fastetiden, derfor feiret man først
Karneval (som betyr «farvel til kjøtt»), men dette kjøttforbudet er ikke lenger en plikt,
bortsett fra på Askeonsdag og Langfredag.

Siden hver fredag minner oss om Jesu korsfestelse og død, så er den også en spesiell
botsdag. Kirken foreskriver at vi på fredager skal gi avkall enten på kjøtt eller en annen
form for mat.

Gjennom hele fastetiden er vi alle oppfordret til å avstå fra noe som er vanlig i vår
hverdag. Det kan være kjøtt, eller andre matvarer så som godteri, brus og lignende.
Vi kan også gjerne la være helt, eller minske tiden vi bruker på mobilen, dataspill, fjernsyn
og lignende.

Vi er oppfordret til å gjøre gode gjerninger mot våre medmennesker og vi er spesielt
oppfordret til å gi gaver til fattige.
Dette gjør vi i menigheten, i barnehagen og på skolen
ved at vi deltar i Caritas Norges Fasteaksjon. I år har
Fasteaksjonen som tema: «Håp i små handlinger for
det felles gode», som blant annet handler om å
redusere sult i verden.

Alle elever og ansatte på barneskolen får utdelt en
fastebøsse på skolen. På ungdomsskolen og ellers
oppfordrer vi til digital fastebøsse ved å scanne
QR-koden på VIPPS for Fasteaksjonen.

Her oppfordres dere alle til å gi et bidrag – og vi samler inn
fastebøssene på skolegudstjenesten etter påskeferien.

Med ønske om en velsignet fastetid.
p. Sigurd Markussen

Siste innlegg fra oss: 

· Nyheter

Skidag på Vegårshei

Kjempefin vinterdag på heiaOnsdag 28.februar dro hele barneskolen opp til Vegårshei. Der arrangerte vi den tradisjonsrike vinteraktivitetsdagen med stort engasjement blant elevene. De fordelte seg mellom å gå på langrenn, stå på slalåm og ake i den store akebakken. En nyhet for noen år tilbake var etableringen av et rullebånd i akebakken, og dette er populært for elevene som da kan ake raskt ned og komme seg lettvint opp på toppen igjen. Selvfølgelig ble det også tent bål og grillet pølser med mer på de mange rasteplassene langs akebakken.

Jan-Erik Løken

· Nyheter

Kunst og håndverk

Kunst & håndverk 8. og 9. klasse.I kunst og håndverk har 8. klasse laget tegneserier. 9. klasse har øvd seg på sløyden ved å lage string art på planker.

Solvor W. Evensen