Informasjon om fastetiden i Den katolske kirke for ansatte, elever og foreldre ved St. Franciskus skole og barnehage.

Askeonsdag (som i år faller på onsdag 14. februar) innleder den kristne fastetiden. Vår
fastetid er 40 dager, til minne om Jesu 40 dager i ørkenen + seks søndager. Fastetiden
slutter ved innledningen til påskefeiringen, påskenatt (lørdag 30. mars 2024)

På Askeonsdag samles vi i kirken til askegudstjeneste. Her blir alle tegnet med et askekors
i pannen, med oppfordring til å omvende oss. Asken får vi etter å ha brent gamle
palmegrener (de palmegrenene som blir velsignet hvert år på Palmesøndag – dagen som
innleder Den stille uke før påskefeiringen).

I henhold til katolsk tradisjon markeres Askeonsdag og Langfredag med at alle som er
mellom 18 og 60 år merkbart reduserer mengden med mat man spiser denne dagen.
I tillegg er alle som har fylt 14 år forpliktet til å ikke spise kjøtt overhode denne dagen, alle
barn under 14 år er oppfordret til å avstå fra kjøtt denne dagen (lag gjerne en kjøttfri
matpakke denne dagen).

I den gamle tradisjonen spiste en ikke kjøtt under hele fastetiden, derfor feiret man først
Karneval (som betyr «farvel til kjøtt»), men dette kjøttforbudet er ikke lenger en plikt,
bortsett fra på Askeonsdag og Langfredag.

Siden hver fredag minner oss om Jesu korsfestelse og død, så er den også en spesiell
botsdag. Kirken foreskriver at vi på fredager skal gi avkall enten på kjøtt eller en annen
form for mat.

Gjennom hele fastetiden er vi alle oppfordret til å avstå fra noe som er vanlig i vår
hverdag. Det kan være kjøtt, eller andre matvarer så som godteri, brus og lignende.
Vi kan også gjerne la være helt, eller minske tiden vi bruker på mobilen, dataspill, fjernsyn
og lignende.

Vi er oppfordret til å gjøre gode gjerninger mot våre medmennesker og vi er spesielt
oppfordret til å gi gaver til fattige.
Dette gjør vi i menigheten, i barnehagen og på skolen
ved at vi deltar i Caritas Norges Fasteaksjon. I år har
Fasteaksjonen som tema: «Håp i små handlinger for
det felles gode», som blant annet handler om å
redusere sult i verden.

Alle elever og ansatte på barneskolen får utdelt en
fastebøsse på skolen. På ungdomsskolen og ellers
oppfordrer vi til digital fastebøsse ved å scanne
QR-koden på VIPPS for Fasteaksjonen.

Her oppfordres dere alle til å gi et bidrag – og vi samler inn
fastebøssene på skolegudstjenesten etter påskeferien.

Med ønske om en velsignet fastetid.
p. Sigurd Markussen

Siste innlegg fra oss: 

· Nyheter

Trollmannen fra Oz

6.klasse med forestilling6.klasse har i flere uker øvd inn et utdrag av det kjente skuespillet «Trollmannen fra Oz». Dette fremførte de først for sine foreldre i forbindelse med klassens sommeravslutning. Dagen etterpå ble det fremføringer for alle de øvrige klassene på barneskolen. Takk til 6.klasse for en fin fremføring og for litt kultur en av de siste dagene før sommerferien. Visste du ?»The Wizard of Oz» er en klassisk historie og film som har fascinert mennesker i generasjoner. Her er noen korte fakta:1. **Original Bok**: Historien er basert på boken «The Wonderful Wizard of Oz» skrevet av L. Frank Baum og…

Jan-Erik Løken

· Nyheter

Kanonballfinalen

Kanonball-finalenDe siste ukene har det vært en del øving på kanonball i gymtimer og friminutt. Nest siste skoledag før sommerferien var det endelig tid for cup. Elever i klassene fra 3-7 klasse spilte mot hverandre. Tilslutt kom 6.klasse seirende ut og skulle i finalen spille mot et lag sammensatt av lærere på skolen. Det skulle vise seg at det gikk helt hjem for elevene og en gjeng glade 6.klassinger kunne feire en etterlengtet seier.I pausen ble det grillet pølser og alle koste seg så godt de kunne. 

Jan-Erik Løken

· Nyheter

Anno - skole for 100 år siden

Lekte gammeldags skoleTirsdag 11.juni ble 6.klasse invitert til Trefoldighetskirken for å være med på undervisningsopplegget «Anno». Her var det gamle gode ferdigheter som skjønnskriftt, salmepugging, håndbarbeid og sløyd som stod på programmet. En gruppe fikk også være med på kjøkkenet for å ha husstell. Denne gruppen lagde fantastisk god betasuppe med tilhørende hjemmelagde flatbrød. Om så ikke dette var nok, så serverte de også gode munker til dessert. Det ble en både gøyal og lærerik dag for elevene. Tusen takk til menighetspedagog Åsmund Aarvik og hans stab med frivillige som stilte opp for å gjennomføre dette.Alle bilder er tatt av…

Jan-Erik Løken