Til info ang. kollektivtrafikk

AKT planlegger endringer på bylinjene i Arendal fra 26. juni 2023.

Forbedringene innebærer at det vil bli enklere å få oversikt over busstilbudet i Arendal. Linje 110, 111, 112, 113, 114 og 125 erstattes av ny linje 105, 110 og 111. Se link under som beskriver endringene.

https://www.akt.no/aktuelt/na-blir-det-enklere-a-reise-kollektivt-i-arendal.3275.aspx

 Denne informasjonen er spesielt viktig for privatskolene og elever og foresatte der, men det kan også være andre skoler og elever dette er aktuelt for.

Siste innlegg fra oss: 

· Nyheter

Velkommen til foreldremøter!

St.Franciskus skole og FAU innkaller til foreldremøter for foresatte på STFX i uke 38. Møtene består av en fellesdel samt klassevise møter. Ungdomsskolen (8. og 9. klasse) møter tirsdag 19.09.23 kl. 17.00. Klassene vil ha egne møter i etterkant av fellesmøtet.Barneskolen møter torsdag 21.09.23.Kl. 1700 møter 1. trinn, 2. trinn, 3. trinn og 5. trinn i sine klasseromKl. 1800 er det fellesdel på Alan Hall (kjelleren i ungdomsskolen)Etter fellesdelen er det klassevise møter for 4. trinn, 6. trinn og 7. trinnDere vil møte rektor, avdelingsledere, kontaktlærere og FAU-leder som vil gi nyttig informasjon om skoleåret. Vi oppfordrer alle til å delta, sammen…

Solvor W. Evensen

· Nyheter

Elevrådet

Første elevrådsmøte er overstått, og vi gleder oss til å jobbe videre hele det neste skoleåret! 

Solvor W. Evensen

· Nyheter

Informasjon om hodeluskampanjen

Se informasjon om hodeluskampanjen fra Folkehelseinstituttet.HodeluskampanjeHead lice campaignAkcja profilaktyczna przeciwko wszawicy

Solvor W. Evensen