Velkommen til foreldremøter!

St.Franciskus skole og FAU innkaller til foreldremøter for foresatte på STFX i uke 38. Møtene består av en fellesdel samt klassevise møter. Ungdomsskolen (8. og 9. klasse) møter tirsdag 19.09.23 kl. 17.00. Klassene vil ha egne møter i etterkant av fellesmøtet.Barneskolen møter torsdag 21.09.23.Kl. 1700 møter 1. trinn, 2. trinn, 3. trinn og 5. trinn i sine […]

Les mer

Elevrådet

Første elevrådsmøte er overstått, og vi gleder oss til å jobbe videre hele det neste skoleåret! 

Les mer

Informasjon om hodeluskampanjen

Se informasjon om hodeluskampanjen fra Folkehelseinstituttet.HodeluskampanjeHead lice campaignAkcja profilaktyczna przeciwko wszawicy

Les mer

Velkommen til nytt skoleår!

Velkommen til nytt skoleår!Skolen starter opp igjen torsdag 17. august.1. trinn møter kl. 09.008. trinn kl. 10.00.Alle andre møter til vanlig tid. Vel møtt! 

Les mer

Vår nye rektor

Som tidligere opplyst om så har St. Franciskus skole ansatt ny rektor.Dette er Helga Tørå Karsrud. Hun begynner i stillingen som rektor fra 1.august 2023. Frem til da er Inger Margrethe Nordby konstituert som rektor. Helga hilser til alle elever og ansatte og vil komme innom skolen for å hilse på alle før sommerferien tar […]

Les mer

Det er fortsatt mulighet for skoleplass på 1. og 8. trinn.

Ønsker du at barnet ditt skal bli en del av St. Franciskus-gjengen?Det er fortsatt muligheter for skoleplass på 1. og 8. trinn.Velkommen til oss!

Les mer

Til info ang. kollektivtrafikk

AKT planlegger endringer på bylinjene i Arendal fra 26. juni 2023.Forbedringene innebærer at det vil bli enklere å få oversikt over busstilbudet i Arendal. Linje 110, 111, 112, 113, 114 og 125 erstattes av ny linje 105, 110 og 111. Se link under som beskriver endringene.https://www.akt.no/aktuelt/na-blir-det-enklere-a-reise-kollektivt-i-arendal.3275.aspx Denne informasjonen er spesielt viktig for privatskolene og elever og foresatte der, […]

Les mer

Noen glimt fra kulturkvelden

Tirsdag 21.mars var det endelig tid for kulturkveld igjen. Det var første gang siden 2019. Kulturkvelden var også tilbake på scenen i Filadelfia-kirken etter å ha vært mange år andre steder. Kvelden startet med et blandet kor av elever og lærere som sang vår egen skolesang «St. Franciskus skolen vår». Denne ble skrevet og komponert […]

Les mer

Skolen feiret i dag Maria-lysmesse

Maria lysmesse eller også kjent som kyndelsmesse feires på dagen som kirken minner at Maria og Josef bar frem Jesus til tempelet i Jerusalem. Dette skjedde 40 dager etter Jesu-fødsel – som vi jo feirer 1.juledag.I skolegudstjenesten i dag var det elever fra 7.klasse som bar frem lysene som ble «ofret» og satt frem på […]

Les mer