Gratis SFO for 1. og 2. klasse og reduksjon i foreldrebetalingen

Foresatte SFO

Fra høsten 2021 ble det innført en ny tilskuddsordning for SFO som gir rett på reduksjon i SFO betalingen for lavinntekt familier.

Fra høsten 2024 tilbyr vi gratis SFO for 1. til 3. klasse inntil 12-timer per uke. En full SFO-plass er 22,5 timer i uken.  

Gratis SFO 12-timer per uke for 1. til 3. klasse.

Alle barn i 1. til 3. klasse får gratis SFO 12-timer per uke. Det er ikke nødvendig å søke om denne ordningen, men dere må gi beskjed om hvilke dager og tider dere skal ha barnet deres på SFO, slik at vi kan legge riktig bemanning.

En full SFO-plass for et barn i 1. til 3. klasse koster derfor 1228kr i måneden for skoleåret 24/25.

En SFO-plass (inntil 12-timer per uke) koster ingenting. Hvis dere benytter dere av redusert SFO plass, og ønsker utvidet SFO tilbud i ferien koster dette 260kr dagen.

OBS; matpenger på 150 kr i måneden blir fakturert uavhengig av hel eller halv plass.

SFO 4. klasse

Full plass SFO koster kr. 2700 pr. måned. Redusert plass koster kr. 1800 pr. måned.

Redusert foreldrebetaling

Familier skal ikke betale mer enn 6% av inntekt i SFO betaling. Hvis familier kommer over grensen, kan de søke om reduksjon i foreldrebetalingen.

En husholdning er ektefeller, registrerte partnere, samboere eller alene forsørgere. Hvis barnet ikke bor fast hos begge foreldrene, skal foreldrebetalingen beregnes ut fra inntekten i husholdningen der barnet er folkeregistrert.

Hvordan søke

Dere søker om reduksjon i foreldrebetaling ved å sende en mail til SFO-leder. liv-anna.folgero@stfx.no I søknaden må dere legge ved siste års skattemelding (selvangivelsen). Merk at dette er sensitive personopplysninger. Vi anbefaler at det leveres direkte til skolens kontor.

Søknaden vil bli behandlet av skolenes ledergruppe. Dokumentasjon vil bli lagret til refusjonssøknaden er behandlet av UDIR.

Hvis husstanden har skattepliktige kapital- eller personinntekter som ikke står i skattemeldingen, skal disse dokumenteres. Dette er bl.a. renteinntekter, aksjeutbytte og leieinntekter. Hvis inntekten er annerledes enn det som fremkommer i skattemeldingen, må du også legge ved dokumentasjon som viser dette. Det kan være kopi av lønnslipp eller utbetalinger fra NAV som viser ny årsinntekt.

Søknadsfrist er 1. september.

Søknaden sendes sammen med dokumentasjon per. post til St. Franciskus skole v/ SFO-leder, Kirkebakken 12, 4836 Arendal eller leveres direkte til kontor eller SFO-leder.

Vi går gjennom søknaden din. Når søknaden er behandlet og innvilget, får du et brev som sier hvor mye du skal betale for SFO-plassen. Dersom dokumentasjonen er mangelfull eller du ikke oppfyller kriteriene vil du få et avslagsbrev.

Søknadsfrist for både redusert foreldrebetaling og gratis SFO er 01.09.24

Ta kontakt med SFO-leder på telefon hvis noe er uklart eller dere trenger hjelp med prosessen.